DZIELENIE PISEMNE W KLASIE 5A

    Klasa Va na ostatniej matematyce uczyła się dzielić pisemnie, nie była to jednak tradycyjna metoda. Zobaczcie sami, jak świetnie dzielą nasi uczniowie.

Seweryna Stępień