PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

    W dniach 16, 17 i 18 listopada uczniowie klas ósmych pisali próbny sprawdzian ósmoklasisty. We wtorek z języka polskiego, w srodę z matematyki, natomiast w czwartek z języków obcych. Życzymy jak najlepszych wyników.

Katarzyna Mańkowska, Joanna Telega - Piątkowska