"POZNAJ POLSKĘ"-WARSZAWA

    W dniu 13 grudnia klasy 5a, 5b oraz 6a miały przyjemność uczestniczyć w trzydniowej wycieczce do Warszawy. Cały wyjazd był w części dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Eudakacji, a to wszystko dzięki przystąpieniu naszej szkoły do projektu "POZNAJ POLSKĘ". Przez trzy dni poznaliśmy sporą historię Polski, zwiedzając takie miejsca jak Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów Rzeczpospolitej, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach. Dodatkowo w wolnym czasie odwiedziliśmy Rynek Starego Miasta Warszawy, Barbakan oraz słynne Złote Tarasy.
 
Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę" 
Poznaj Polskę" to przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki, którego przedmiotem jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży, poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki Przedsięwzięcie ma wspomóc realizacje podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zgorzelcu,  w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę" otrzymała w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 11.690,00 zł
Wkład własny 7.106,00 zł
Wartość całkowita 18.796,00 zł