PROJEKT "KOMPETENCJE NA START W GMINIE MIEJSKIEJ ZGORZELEC"

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Zgorzelcu ogłasza rekrutację dzieci na zajęcia dodatkowe w ramach projektu: „Kompetencje na start w Gminie Miejskiej Zgorzelec”. Warunkiem udziału w zajęciach dodatkowych jest złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie od 08.04.2022 roku do 25.04.2022 roku w sekretariacie szkoły. Informacje dotyczące projektu oraz kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje na start w Gminie Miejskiej Zgorzelec”. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły w obydwóchU budynkach.