POGRANICZE BEZPIECZNE DLA SENIORÓW

    Uczennice naszej szkoły Emilia Pałys i Aurelia Królikiewicz z klasy 2c wzięły udział w konkursie „Pogranicze bezpieczne dla seniorów” zorganizowanym przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej w Zgorzelcu. Konkurs miał na celu głównie edukowanie społeczeństwa z zakresu przestępczości wobec osób najstarszych. Dziewczynki nagrały Tik-Toka na temat zagrożeń, jakie mogą spotkać osoby starsze i samotne. Dnia 7 kwietnia 2022 r. zostały zaproszone na Komendę Powiatową Policji w Zgorzelcu w celu odebrania nagród. Dzięki zaangażowaniu naszych uczennic klasa 2c została zaproszona do zwiedzenia Komendy Powiatowej Policji i poznania pracy policjantów.
 
Wioletta Zdanowicz