PROJEKT "KOMPETENCJE NA START W GMINIE MIEJSKIEJ ZGORZELEC"

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Zgorzelcu ogłasza rekrutację uzupełniającą uczniów z klas V-VIII w ramach projektu: „Kompetencje na start w Gminie Miejskiej Zgorzelec”.Rekrutacja na półkolonie tematyczne, tj. Laboratorium naukowe oraz Laboratorium robotyki w okresie ferii zimowych (13-26.02.2023r.).

Warunkiem udziału w półkoloniach  jest złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie od 06.12.2022r. do 19.12.2022r. w sekretariacie szkoły przy ul. Orzeszkowej lub u koordynatora p. Małgorzaty Andrzejczyk.Informacje dotyczące projektu oraz kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje na start w Gminie Miejskiej Zgorzelec”. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.