Mikołajki w 3 a

W klasie 3a Mikołajowi pomagał Elf i Snieżynka, rozdając prezenty szczęśliwym dzieciakom. Radości było co niemiara.