WAŻNE – opłata za obiady !!!

W związku z zamknięciem roku budżetowego, zwracamy się z prośbą o niedokonywanie wpłat za obiady w miesiącu grudniu za miesiąc styczeń 2023 r. Nadpłacone kwoty za obiady za 2022 rok zostaną Państwu zwrócone, po uprzednim złożeniu w szkole wniosku o zwrot nadpłaty z podanym numerem konta i kwotą do zwrotu.

Dodatkowo informuję, że w styczniu obiady wydawane będą od 9 stycznia 2023 r. Płatności prosimy dokonywać w terminie 2-5 stycznia 2023 r. Kwota opłaty za obiady w styczniu to 17 dni x 4 zł = 68 zł.