Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2023”

Dnia 16 marca (czwartek) 2023 r. o godzinie 9.00 odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2021”.Głównym celem konkursu jest szeroka popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży. konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uzdolnieni uczniowie, którzy zadeklarują swój udział i opłacą wpisowe – 14 zł. Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora http://www.kangur-mat.pl/ w zakładce „Zasady”.

Aby złożyć zgłoszenie do konkursu należy:

- wnieść opłatę wpisową w wysokości 14 zł

- dostarczyć oświadczenie o zgodzie na udział w konkursie podpisane przez rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 stycznia 2023r.

Powyższy termin jest nieprzekraczalny!

Uczniowie klas 2-3 przekazują pieniądze i zgody p. Grażynie Mackiewicz (budynek przy ul. Reymonta); uczniowie klas 4 przekazują pieniądze i zgody swoim nauczycielom od matematyki; uczniowie klas 5-8 przynoszą zgody i pieniądze do p. Małgorzaty Andrzejczyk (budynek przy ul. Orzeszkowej).

Oświadczenie dostępne jest w poniższym linku:

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

Regulamin konkursu dostępny jest w poniższym linku:

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf