Zajęcia w ramach projektu Uniwersytet Dzieci - Ciekawscy trzecioklasiści (Jak odczytywać temperaturę ?)

 

Klasa 3C zrealizowała kolejny temat z projektu Uniwersytet Dzieci -  Ciekawscy trzecioklasiści. Jak odczytywać temperaturę? Przygotowując się do zajęć, uczniowie korzystając z różnych źródeł informacji wyszukali i zanotowali rekordy temperatur (najniższe i najwyższe), jakie zostały odnotowane na naszej planecie. Pracując z kartą pracy, próbowali wymienić możliwe temperatury, jakie mogą wystąpić na poszczególnych planetach Układu Słonecznego. Ćwiczyli odczytywanie wskazań termometrów oraz porównywali wyniki. Korzystając z mapy Polski, zaznaczali na osi temperatury w poszczególnych miastach. Dzieci obejrzały film na temat różnic w temperaturach ciała różnych zwierząt. Zapoznały się z definicją zwierząt stałocieplnych i zmiennocieplnych. Korzystając z termometru rtęciowego, mierzyły temperaturę swojego ciała, żeby ocenić, czy mają gorączkę, czy temperatura ich ciała jest prawidłowa. Dzieciom bardzo podobały się zajęcia, wszyscy z dużym zaangażowaniem pracowali i wykonywali zadania.

Wioletta Zdanowicz