Badaniu naukowe dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu brała udział na przełomie roku szkolnego 2022/ 2023 w badaniu naukowym dotyczącym zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi. Badanie służył wstępnej ocenie funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym. Następnym krokiem będzie wdrożenie metod właściwych dla danej szkoły, które pomogą w podniesieniu samooceny młodych ludzi, a także dającym uczniom możliwości poczucia  zwiększenia świadomości bycia zauważonym i niepowtarzalnym. Metody te przyczynią się do lepszego funkcjonowania dzieci i młodzieży w szkołach. Koordynatorami tego projektu byli pedagog szkolny - P.Paulina Leroch - Plecińska oraz psycholog szkolny P. Magdalena Nowak.