Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2024”

Dnia 21 marca (czwartek) 2024r. o godzinie 9.00 odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2024”.Głównym celem konkursu jest szeroka popularyzacja matematyki wśród dzieci imłodzieży. 
 
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uzdolnieni uczniowie klas 2-8  którzy zadeklarują swój udział i opłacą wpisowe – 16 zł.

 

 

Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora.

 

 

Aby złożyć zgłoszenie do konkursu należy:

 

- wnieść opłatę wpisową w wysokości 16 zł

 

 - dostarczyć oświadczenie o zgodzie na udział w konkursie podpisane przez rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka.

 

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 5 stycznia 2024r.

 

 Powyższy termin jest nieprzekraczalny!

 

 

Uczniowie klas 2-3 przekazują pieniądze i  zgody p. Ninie Rothkgel (budynek przy ul. Reymonta); uczniowie klas 4 przekazują pieniądze i zgody swoim nauczycielom od matematyki;  uczniowie klas 5-8 przynoszą zgody i pieniądze do p. Małgorzaty Andrzejczyk (budynek przy ul. Orzeszkowej).

 

 

Oświadczenie dostępne jest w poniższym linku:

 

 https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

Regulamin konkursu dostępny jest w poniższym linku:

 

 https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf