Fluoryzacja zębów

   Fluoryzacja zębów odbywa się sześc razy w roku szkolnym, rozpoczęła się 13.10.2014 r. Była ona poprzedzona badaniem wody na zawartość fluoru, zleconym przez WSSP ZOZ w Zgorzelcu.

Terminy realizacji:

I    13-17 października 2014 r.
II   24-28 listopada 2014 r.

III  12-16 stycznia 2015 r.

IV   13-17 lutego 2015 r.

V     13-17 kwietnia 2015 r.

VI    25-29 maja 2015 r.

    Rodzice uczniów, którzy wyrazili zgodę na udział we fluoryzacji zębów  zakupili szczoteczki jednorazowego użytku  co bardzo usprawnia przeprowadzenie całej akcji.

www. fluoryzacja.pl