PRZYBIJ PIĄTKĘ !!!

Nasza szkoła wzi ęła udział w akcji charytatywnej „THE POWER OF 5”  („Przybij Piątkę”), której celem jest  pomoc niedożywionym dzieciom. Wystarczyło tylko zostawić kolorowy odcisk dłoni na kartce. Jedna dłoń to 1$ na walkę z niedożywieniem dzieci.