Wigilia, Koncert kolęd

19.12. br. był dniem wigilii szkolnej zakończonej koncertem kolęd. W poszczególnych klasach pod opieką wychowawców i rodziców odbyły się wigilie klasowe. Następnie na sali gimnastycznej odbył się koncert kolęd klas 0-3. Pani dyrektor Barbara Buciuto przywitała zebranych. Chrześcijańskie zawołanie Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, zapalenie świecy Caritas, czytanie Ewangelii o Bożym narodzeniu Łk 2, 8-14, 12 kolęd wyśpiewanych, zagranych przez poszczególne klasy(12), tworzyły klimat wokół wartości: pokój, radość, rodzina, wiara, nadzieja, miłość, które przyniósł na świat Bóg-Jezus nazwany w kolędzie ,,maleńką miłością, która zbawi świat''. Czytanie Ewangelii Mt 2, 9-12 o pokłonie 3 króli, kolęda ,,Mędrcy świata monarchowie'' wykonana przez uczniów klasy 3 b, zawołanie orszakowe króla Baltazara ,,W naszej rodzinie -uśmiech nie zaginie!; Pokorę dziś głoszę- umiem mówić Proszę!'' były okazją do promocji Orszaku Trzech Króli 2015. SP 2 uczestniczy w orszaku tworząc orszak 1 z 3 króli. Uczniowie naszej szkoły tworzą orszak 3 króla reprezentującego Afrykę - króla Baltazara. Ubrani jesteśmy w niebieskie peleryny. Wiary, nadziei, miłości, błogosławieństwa Bożego życzyli nam na zakończenie pan Grzegorz Gałkowski-reprezentant rodziców i pani dyrektor.

                                                Katechetka K. Kozłowska