REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE


W naszej szkole od 7 do 9 marca trwały Rekolekcje Wielkopostne, które prowadził Pan Wojciech Dobrołowicz (stały akolita i katecheta).
Na podstawie fragmentu Ewangelii o Synu Marnotrawnym przyglądaliśmy się osobie młodszego brata, swojemu postępowaniu, a także osobie Ojca, który ciągle na nas czeka i nam przebacza.
W poniedziałek omawialiśmy 7 grzechów głównych ( czyniąc rachunek sumienia) i robiliśmy świnki, które były symbolem naszych grzechów. Następnie przeszliśmy do kościoła św. Jana Chrzciciela gdzie wraz z Dyrekcją, Wychowawcami i Nauczycielami uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej.
We wtorek dzieci z klas III-VI mogły przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania. W tym dniu wszyscy robiliśmy pierścienie na palec jako symbol przebaczenia Boga i pogłębialiśmy znaczenie uczynków miłosiernych co do ciała i co do duszy, budowaliśmy Bramę Miłosierdzia, przez którą przechodziliśmy na znak pojednania z Bogiem.
W środę była prawdziwa uczta, nie tylko dla ciała ale i dla duszy. Tak jak Ojciec przygotował ucztę dla swojego syna, gdy ten powrócił, tak i my cieszyliśmy się, że znów należymy do Boga, naszego Ojca. Przygotowywaliśmy pyszne sałatki owocowe, były tańce chrześcijańskie, filmy i uroczysta Msza Święta, na której mogliśmy przyjąć Pana Jezusa w Komunii świętej.

Wszystkim, którzy pomogli nam w uczestniczeniu Rekolekcji BARDZO DZIĘKUJEMY :)