,,WIOSENNY PLAYBACK SHOW 2016”

 

                                                      UWAGA !!!
             KONKURS MUZYCZNY 
W SP 2 W ZGORZELCU   ,,Wiosenny Mini Playback Show”
Masz talent do naśladowania swoich ulubionych wykonawców muzycznych?
Potrafisz tańczyć i oczarować publiczność swoim występem? Jeśli tak, to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!
Muzycznie przywitamy wiosnę!!! FINAŁ JUŻ 1 KWIETNIA 2016 r.
Każda klasa  prezentuje co najmniej  jeden utwór muzyczny o długości od 3-5 min  i przygotowuje się we własnym zakresie pod kierunkiem wychowawcy.
Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne są  u pedagoga (gab.15 ,,mały budynek”)   i psychoterapeutki (gab. 11 a ,,duży budynek”).

 


REGULAMIN KONKURSU
,,WIOSENNY PLAYBACK SHOW 2016”
1. ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu.
2. CELE KONKURSU:
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych
- wpływanie przez sztukę na wrażliwość estetyczną, postawy, obyczaje i kulturę uczniów oraz atmosferę ich wzajemnego współżycia
- zachęcenie do czynnego udziału w imprezach szkolnych
3. TEMATYKA:
Prezentacja programu artystycznego polega na zabawie w naśladownictwo gwiazd muzyki polskiej lub zagranicznej (od muzyki klasycznej do muzyki współczesnej), poprzez jak najwierniejsze wcielenie się w rolę - imitując ich śpiew i taniec, przy wykorzystaniu autentycznych utworów jako playbacku, w przygotowanych we własnym zakresie strojach i rekwizytach.
4.  UCZESTNICY:
uczniowie klas O-VI  SP 2 w Zgorzelcu.
5. FORMA I PRZYGOTOWANIE WYSTĘPU:
Każda klasa  prezentuje co najmniej  jeden utwór muzyczny o długości od 3-5 min i przygotowuje się we własnym zakresie pod kierunkiem wychowawcy. Przygotowanie obejmuje również dostarczenie do organizatorów wybranego utworu na nośniku USB lub uzgodnienie z organizatorem innej formy pozyskania podkładu muzycznego.
6. OCENA:
Ocenę występu dokona jury powołane przez organizatora konkursu
Komisja oceniająca będzie punktowała w skali od 1 do 6  każdy następujący element:
- strój,
- poprawna imitacja śpiewu,
- dobór repertuaru,
- ogólne wrażenie, charakteryzacja, oryginalność
- oddanie charakteru wybranej piosenki w odpowiednim układzie tanecznym (ruch)
Suma wszystkich punktów każdego członka komisji pozwoli wyłonić zwycięzców I, II i III miejsca.
7. NAGRODY:
Zwycięzcy otrzymają  upominki, a wszyscy uczestnicy dyplomy za udział w konkursie oraz oceny celujące z  muzyki.
 8. TERMINY:
*Przyjmowanie zgłoszeń – do 07.03.2016 r.  (poniedziałek)
* Wstępne eliminacje – 11.03. 2016 r. (piątek) godzina 14.00, duży budynek sala 11
*Finał  Konkursu odbędzie się 1.04.2016r. (poniedziałek)


Karty zgłoszeniowe przyjmuje:
pani Marzena Kata („mały budynek” gab. 15 )
pani  Iwona Meller „duży budynek” gab. 11 a)  07.03.2016r.


KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE
„WIOSENNY MINI PLAYBACK SHOW"
W SP 2  W ZGORZELCU.
(proszę wypełniać drukowanymi literami)
Kategoria:
solista
zespół    (odpowiednie proszę zaznaczyć X)
Imię i nazwisko uczestnika
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Klasa..................................................................................
Nazwa wykonawcy lub zespołu naśladowanego przez uczestnika
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Tytuł piosenki/ utworu.............................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Imię i nazwisko wychowawcy klasy
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Zobowiązuję się dostarczyć organizatorowi  nagranie na USB.

Imię i nazwisko osoby przygotowującej uczestnika........................................................................................................................
                        
                                


                                    Podpis opiekuna