Pomocna Dwójka

W tym roku dzięki zaangażowaniu naszych uczniów i ich rodziców mogliśmy wspomóc świątecznymi paczkami żywnościowymi pięciu podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki pracownikom socjalnym, pomoc trafi do najbardziej potrzebujących, tj. osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że ta rzeczowa pomoc tuż przed Świętami Bożego Narodzenia pomoże choć w części przygotować obdarowanym wigilijne potrawy i sprawi uśmiech i radość na ich twarzach. Liczymy, że tegoroczna akcja wpisze się już w kalendarz naszych szkolnych działań o charakterze społeczno-charytatywnym. Celem akcji  jest m.in. integracja zespołów klasowych, uwrażliwienie dzieci na niesienie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym oraz poprawa relacji uczeń-nauczyciel-rodzic.