„Akcja –Segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”

     Sprawozdanie z 25 edycji ogólnopolskiej akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2018.

            Głównym celem 25 edycji „Sprzątanie Świata- Polska 2018” jest pomoc w wyrabianiu nawyku i postaw w utrzymaniu czystości, rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Idea rozumiana jest jako łańcuch działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów, ich selektywna zbiórka i kończący ją recykling. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami. Akcja ma również na celu pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.Hasłem przewodnim tegorocznej akcji było „Akcja –Segregacja!  2 x więcej, 2 x czyściej”.

21 września uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z O.I. w Zgorzelcu, zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Wszystkie klasy pozytywnie zmotywowane szczytnym celem, miały wyznaczone tereny, które solidnie posprzątano. Klasy I-III sprzątały teren szkoły,
w tym boisko i plac zabaw. Klasy IV-V zajęły się terenem wokół pobliskiego zalewu. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające. Zebraliśmy  niestety dużo śmieci. Były to głównie: papier, plastik (różnego rodzaju i wielkości torebki, butelki), szkło (głównie butelki) i puszki aluminiowe. Worki ze śmieciami zostały zebrane w wyznaczonych miejscach.Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji „Sprzątania świata” wyrazili nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci. Czynny udział w akcji dał im do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, o czystość otoczenia i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości. Wszystkim uczestnikom tegorocznej akcji :uczniom i nauczycielom bardzo dziękuję. Koordynator akcji w Szkole Podstawowej nr 2 z O.I. klas I-V; Janina Szeremeta.