WYCIECZKA KOŁA BIOLOGICZNO - KRAJOZNAWCZEGO I KLASY 7C DO MUZEUM ŁUŻYCKIEGO

    Dnia 12 listopada 2019 r. odbyła się wycieczka koła biologiczno – krajoznawczego i klasy 7c do Muzeum Łużyckiego na wystawę czasową pod tytułem ,, Na nowym wśród obcych”. Na dwóch piętrach muzeum można było obejrzeć eksponaty, fotografie oraz różne informacje dotyczące powstawania Zgorzelca na miejscu niemieckiego przedmieścia Goerlitz. Przedstawiono nam zagadnienia związane z transportem, zakwaterowaniem na tych terenach, szkołą, udzielaniem pierwszej pomocy. Wystawę zaprezentowała nam pani Małgorzata Zysnarska - archeolog i pracownik muzeum. Uczniowie udali się do muzeum pod opieką pani Krystyny Pogłodek i pana Radomira Chojnackiego.

Krystyna Pogłodek