ETAP MIEJSKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO KLAS VII-VIII

    Dnia 14 marca w Miejskim Domu Kultury odbył się etap miejski konkursu recytatorskiego dla uczniów klas VII-VIII. Jedna z naszych uczennic, Alicja Sawicka, otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy!
 
Katarzyna Mańkowska