INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU

      Nadszedł Ten Dzień, Dzień, w którym wiele się kończy, ale również bardzo dużo zaczyna. Dniem tym jest 1 września – początek Nowego Roku Szkolnego 2022/2023. W obu siedzibach SP nr 2, przy obecności Burmistrza Miasta Zgorzelec  - Pana Rafała Gronicza, Nowy Rok Szkolny został zainaugurowany przez Panią Dyrektor Kingę Chudą – Jaworską, która w ciepłych słowach powitała uczniów, nauczycieli i rodziców. Szczególnie gorąco powitani zostali uczniowie klas pierwszych, ale nie zapomniano też o pozostałych wychowankach, w szczególności o ósmoklasistach, których czeka czas wytężonej pracy i jej zwieńczenia egzaminem ósmoklasisty. Grono Pedagogiczne życzy wszystkim uczniom wytrwałości, obowiązkowości, dążenia do osiągnięcia wytyczonych celów, twórczej aktywności i radości z bycia razem, ponieważ szkoła to nie tylko miejsce, gdzie zdobywa się wiedzę, ale miejsce, w którym również jest czas na zabawę, wycieczki, rozwijanie swoich pasji artystycznych, językowych czy sportowych. Pamiętajmy też o pomocy i przyjaznym przyjęciu nowych uczennic i uczniów, którzy przybyli do nas z Ukrainy.

Grono Pedagogiczne