Zajęcia w klasie 3c w ramach projektu Uniwersytet Dzieci , Co może być dziełem sztuki?

Podczas kolejnych zajęć projektowych uczniowie klasy 3 C próbowali odpowiedzieć na pytanie: Co może być dziełem sztuki? Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej mieli podzielone zdania na temat, co można uznać za sztukę, a co nie. Podczas zajęć wykonali prace plastyczne, które uświadomiły im, że sztuką może być wszystko, a sztuka jest świadomą wypowiedzią człowieka. Za pomocą rożnych środków artystycznych wyrazu (kolor, kształt, kompozycja, faktura, materiał itp.) artysta może wywołać w odbiorcach określone wrażenia. Z filmu pt. „Jak żyją wielcy artyści?, dowiedzieli się, że choć wielu wybitnych artystów było ekscentrykami, to ani wygląd, ani sposób życia same w sobie, nie czynią nikogo artystą. Artysta to osoba, która wypowiada się poprzez sztukę, sposób świadomy wykorzystuje różne środki wyrazu. Na koniec zajęć wykorzystując informacje zdobyte na lekcji uczniowie spróbowali stworzyć swoją świadomą wypowiedź artystyczną. Powstały piękne prace, można śmiało powiedzieć „dzieła sztuki”.

Wioletta Zdanowicz