Nauczanie kooperatywne (uczenie się współpracy) w poznawaniu świata książek i lektur

Podczas zajęć uczniowie klasy 3C omawiali i pracowali z lekturą M. Jaworczakowej pt. „Oto jest Kasia” metodą, w której ważna była praca indywidualna, jak i zespołowa. Każdy uczeń w grupie odpowiedzialny był za wykonanie przydzielonego mu zadania oraz współpracę z pozostałymi uczniami, co spowodowało, że uczniowie uczyli się od siebie wzajemnie poprzez wspólne działanie. Praca tą metodą uczy umiejętności współpracy, równego uczestnictwa- każdy uczeń podczas zadania ma przydzielona rolę, pozytywnej współzależności- wszystkim zależy, aby jak najlepiej wypaść przed resztą klasy. Każdy ponosi odpowiedzialność w grupie, każdy z uczestników bierze czynny udział w działaniu i nie może zostać odtrącony lub wycofać się. Na koniec zajęć każda grupa zaprezentowała i omówiła swoje prace.

 

Współpraca jako wartość - To o co nam chodzi!!!

 

Wioletta Zdanowicz