Gry i zabawy z elementami lekkiej atletyki w klasie III C

W dniu 4 kwietnia 2023 r. podczas lekcji wychowania fizycznego uczniowie klasy III c gościli na zajęciach p. Łukasz Kubalę (nauczyciel wychowania fizycznego, trener MKS OSA), który poprowadził gry i zabawy w treningu lekkoatlety. Były to gry i zabawy biegowo-szybkościowe, skocznościowe oraz rzutne, które rozwijają podstawowe formy motoryczne, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności ogólnej, szybkości i wytrzymałości. Na koniec zajęć p. Łukasz wręczył uczniom pamiątkowe dyplomy za pracę i aktywność na zajęciach.