Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

W piątek, 14 kwietnia, w zgorzeleckiej Komendzie Straży Pożarnej miały miejsce powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Wśród uczestników tegorocznej edycji znaleźli się również uczniowie naszej szkoły: Michał Kurman (8b) i Filip Morawski (6c). Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności, bezpieczeństwa, ratownictwa i ekologii. Uczestnicy musieli wykazać się dużą wiedzą na temat m. in.: techniki pożarniczej, szeroko rozumianego ratownictwa, jak i umiejętnościami posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Sprawdzano również znajomość tradycji i historii ruchu strażackiego oraz organizacji ochrony przeciwpożarowej. W międzyczasie opiekunowie wzięli udział w praktycznym szkoleniu pokazowym, gdzie utrwalono wiedzę o tym jak rozpoznawać zagrożenia i prawidłowo na nie reagować. Choć nasi reprezentanci minęli się z podium medalowym o przysłowiowy „mały włos” , to należą im się wielkie gratulacje za ogromną wiedzę, motywację i trud podjęty w ramach przygotowań do udziału w tym turnieju cennej wiedzy.