Strona główna

Dzisiaj na tablicy

OGŁOSZENIE - PRACA!
 
 
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu
ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego.
Umowa na czas określony,
pełny wymiar czasu pracy.
Praca od zaraz.
 
Zakres obowiązków:
–Sprzątanie, dbanie o prządek w sali gimnastycznej, wykonywanie prostych napraw wewnątrz i na zewnątrz budynku.
– Wykonywanie prac porządkowych w budynku, na przykład mycie podłóg, mycie okien i tym podobne.
– Opróżnianie koszy na śmieci.
– Zgłaszanie na bieżąco wszelkich awarii i usterek.
– Wykonywanie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
– Wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach powierzonego zakresu obowiązków.

Aktualności