OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem "Pocztówka z Polski".
Celem konkursu jest refleksja nad tym co wartościowego możemy pokazać ze swojej kultury mieszkańcom Europy.
Adresatem konkursu są klasy 4-7.
Prace powinny być wykonane techniką płaską, dowolną plastycznie, w formacie A3 lub A4.
Dodatkowe informacje dot. konkursu przekażę zainteresowanym uczniom po zgłoszeniu się do mnie z chęcią udziału.
Gorąco zachęcam do wykonania prac konkursowych.
Izabela Borkowska