“IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”

    Nasza szkoła przystąpiła w tym roku do  projektu pt. "Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj”.

    Celem kampanii jest zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych. Każdy uczeń i nauczyciel otrzymał przesłane przez fundację „Dbam o mój zasięg” kartki świąteczne i wspólnie z wychowawcami mógł wypisać na tych kartkach życzenia dla swoich  bliskich lub zrobić to z rodzicami w domu, a następnie je wysłać.

    Kampania ma na celu także pokazanie i podkreślenie wyjątkowość łączących nas więzi i osobistych relacji w świecie, w który bardzo ważna rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne.

Magdalena Ponarad