KURTYNA W GÓRĘ - KTO PRACUJE W TEATRZE?

   Podczas zajęć uczniowie klasy Ic zapoznali się z wybranymi pojęciami związanymi z teatrem, poznali osoby, które tam pracują, kształtowali umiejętności kulturalnego zachowania się w teatrze. Wcielając się w rolę kostiumografa, zaprojektowali stroje teatralne dla swoich ulubionych postaci filmowych.
 
Wioletta Zdanowicz