Wynalazek, który zmienił świat techniki

Kto i kiedy wynalazł baterię?

Bateria – W 1800r. Alessandro Volta opublikował opis pierwszego ogniwa elektrycznego. Robiło ono prąd w wyniku reakcji chemicznej między elektrycznymi płynami a metalowymi elektrodami. Inni np. John Frederic Daniell, ulepszył baterię Volty używając innych roztworów i elektrod.

Stos Volty składał się z kilku ogniw tzn. krążków cynkowych i srebrnych/miedzianych rozdzielonych krążkami płóciennymi nawilżonymi roztworem słabego kwasu lub soli. Prąd płynął drutem łączącym krążki szczytowi i denny. Jednostkę napięcia 1 Volt nazwano na cześć Volty.

Damian Wużyński Va