Międzynarodowi młodzi architekci w akcji

Listopadowe spotkanie klas IV odbyło się w Zgorzelcu, a tematem było „Moje miasto”. 

 Polscy i niemieccy uczniowie musieli wykazać się sporą umiejętnością posługiwania się planem miasta. Znalezienie swojej dzielnicy lub swojej ulicy na mapie przysporzyło niejednemu dużo problemów, ale praca w grupach polsko-niemieckich ułatwiła wykonanie poszczególnych zadań. Dużą fantazją i  plastycznymi umiejętnościami wykazały się wszystkie 4 grupy, a wykonane modele budynków zaskoczyły prowadzących precyzją i odtworzonymi detalami. Najlepsi zostali nagrodzeni!