VIII Powiatowy Festiwal Małych Form Artystycznych w Języku Angielskim

Dnia 20 marca w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbył się VIII Powiatowy Festiwal Małych Form Artystycznych w Języku Angielskim. 

W festiwalu wzięło udział 110 uczniów z 19 szkół. Na scenie wystawiono 37 prezentacji  (w tym dwie z Niemiec i dwie z Czech) przygotowanych przez 25 nauczycieli. Prezentacje były podzielone na trzy kategorie: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Najwięcej prezentacji (aż 16) było w kategorii szkół podstawowych.

Szkołę Podstawową nr 2  z Oddziałami Integracyjnymi reprezentowali uczniowie klasy 5a - Jakub Pietruszka, Cyprian Sokół, Filip Kukuć, Paweł Kurzępa oraz Paweł Wiernicki, a także uczniowie klasy 6a - Tomasz Bałdyga i Tomasz Wilczyński, którzy udali się do Bogatyni pod opieką swojego nauczyciela języka angielskiego p. Tomasza Stypczyńskiego. Chłopcy z klasy 5a przedstawili skecz pt. "English Teacher", a chłopcy z klasy 6a skecz pt. "Brand New Car".  

Gratulujemy naszym uczniom odwagi, zacięcia aktorskiego i umiejętności językowych. 

Opracował: Tomasz Stypczyński