Liga Klas 2013/2014

Liga Klas to forma całorocznych zmagań międzyklasowych, podczas których uczniowie, dzięki

 

swojej aktywności zdobywają punkty na rzecz swojej klasy w różnych dziedzinach, do których

 

zaliczyć można m.in.: akcje np. charytatywne, konkursy, zbiórki itp. W ten sposób czynnie

 

uczestniczą w życiu klasy oraz szkoły, a także niosą pomoc innym.

 

Punkty w poszczególnych konkurencjach przyznawane są w następujący sposób:

 

I miejsce - 6 pkt.

 

II miejsce - 5 pkt.

 

III miejsce - 4,5 pkt.

 

IV miejsce - 4 pkt.

 

V miejsce - 3,5 pkt.

 

VI miejsce - 3 pkt.

 

VII miejsce - 2,5 pkt.

 

VIII miejsce - 2 pkt.

 

IX miejsce - 1,5 pkt.

 

Brak udziału w konkurencji od drugiego półrocza skutkuje punktami ujemnymi

 

(klasa otrzymuje -1,5p.)

 

 

W roku szkolnym 2013/2014 punkty przyznawane będą m.in. za :

 

I. udział w akcjach:

 

a. zbiórka żołędzi

 

b. zbiórka plastikowych nakrętek - akcja bezterminowa

 

c. zbiórka znaczków pocztowych - akcja bezterminowa

 

d. zbiórka "liptonów" - akcja bezterminowa

 

e. zbiórka makulatury - listopad 2013r. oraz kwiecień/maj 2014r.

 

f. zbiórka baterii - listopad 2013r.

 

g. zbiórka w ramach akcji "Góra Grosza" - listopad/grudzień 2012r.

 

h. "Kolorowe Czwartki"

 

II. porządek w szatniach

  

III. średnią klasową

 

IV. czytelnictwo

 

V. wykonanie palmy wielkanocnej