Wycieczka na Legnickie Pola

27 września br. uczniowie SP2 należący do Parafii Św. Jana Chrzciciela uczestniczący w nabożeństwach różańcowych w minionym roku szkolnym w nagrodę pojechali na pielgrzymkę-wycieczkę do Legnickiego Pola. Uczniowie poznali bogatą historię tego miejsca gdzie w 1242 r. odbyła się bitwa między chrześcijaństwem ówczesnej Europy, a pogańskimi Mongołami-Tatarami. Bitwa zakończyła się przegraną rycerstwa Europy, w której zginął książe Henryk Pobożny. Wdowa po Henryku Pobożnym księżna Anna i matka księżna Jadwiga Śląska w miejscu rozegranej bitwy ufundowały- wybudowały  zespół klasztorno- kościelny. Namalowane sceny z bitwy, rzeźby w  świątyni opowiadają o historii tego miejsca do naszych czasów.
   Na plebanii u ks. Sebastiana posililiśmy się kiełbaską z grilla. W drodze powrotnej byliśmy jeszcze w wiosce mongolskiej, gdzie uczniowie mogli poznać oręż mongolskich wojowników. Bitwa pod Legnicą uznana przez historyków za przegraną  osłabiła jednak pogańskich wojowników mongolskich - obie strony poniosły dotkliwe straty,zginęli dowodzący. Mongołowie zabierając rannych udali się w drogę  powrotną na Ruś.
                                 Sponsorowi wycieczki ks.Proboszczowi Marianowi Oleksemu dziękujemy:uczniowie, opiekunowie wycieczki.