Zaczynamy!!!

GÓRA GROSZA

Od wielu lat nasza Szkoła włącza się w ogólnopolską akcję Góra Grosza.

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowia rodzinnego, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

 

Każdego roku wszystkie klasy przygotowują swoją puszkę odpowiednią opisaną, do której w określonym przez regulamin terminie zbierają na terenie szkoły pieniążki o polskich nominałach od 0,01gr do 5 zł., które po zakończeniu akcji zostają przekazane na rzecz Towarzystwa NASZ DOM.

W roku szkolnym 2014/2015 akcja będzie miała miejsce od 24 listopada 2014r. do 5 grudnia 2014r.