Akcja charytatywna

„SZKOŁO POMÓŻ I TY”

Od wielu już lat uczniowie naszej Szkoły klas IV - VI biorą czynny udział w akcji pod hasłem „Szkoło Pomóż i Ty” organizowanej przez Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty". Celem akcji jest pomoc chorym młodym ludziom.

Polega ona na sprzedaży przesłanych na początku roku szkolnego tzw. cegiełek – pomocy naukowych. Co roku pomagamy innemu, konkretnemu podopiecznemu Fundacji.

Tegoroczna akcja stawia za cel pomoc 17-letniemu Kamilowi, który od urodzenia choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce. Oprócz systematycznej rehabilitacji potrzebuje on zakupu bardzo kosztownego sprzętu do edukacji i obsługi komputera za pomocą ruchów gałek ocznych tj. "PCEye GO".

Więcej informacji na stronie: http://www.pomozity.org/