Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

Zadania pedagoga szkolnego

2018-02-12

Zadania pedagoga szkolnego:

rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom uzdolnionym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki szkolnej w stosunku do uczniów,
 z udziałem rodziców i nauczycieli,

wspieranie działań opiekuńczo wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkolnej,

działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej,

współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły,

badanie i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych,

badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz przedstawianie form i metod przeciwdziałania im,

współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie organizowania uczniom
i rodzicom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

  przeprowadzanie doradztwa pedagogicznego dla rodziców w kontekście aktualnych zagadnień w ramach indywidualnych kontaktów i zebrań z rodzicami,

organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,

współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,

współpraca z ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami wspomagającymi
 w zakresie niesienia pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,

współpraca z policją oraz innymi instytucjami w zakresie zapobiegania patologii
i przestępczości wśród nieletnich,

 

Czytaj więcej o: Zadania pedagoga szkolnego

JOANNA MAŁDRZYKOWSKA

2018-02-12

" Gdy słucham, co mówisz, słyszę, kim jesteś."

Ralph Waldo Emerson

 

   Z wykształcenia jestem pedagogiem, logopedą, terapeutą SI, glottodydaktykiem, terapeutą wczesnego wspomagania oraz certyfikowanym terapeutą Masażu Shantala.

   W ramach terapii indywidualnej prowadzę zajęcia z dziećmi wymagającymi opieki logopedycznej. Zakres oddziaływań obejmuje szeroko pojętą logopedię od korekty artykulacji po terapię mowy dzieci z np. autyzmem, czy upośledzeniem umysłowym. Pracuję ponadto nad usprawnianiem jakości i tempa czytania i pisania- wykorzystuję do tego metodę glottodydaktyki.

   Prowadzę również konsultacje dla rodziców. Odbywają się one w piątki w godz. 8.00-8.55.

   Co roku organizuję i koordynuję przebieg Szkolnego Konkursu Recytatorskiego na poziomie klas I-III. Nasi uczniowie zdobywają wysokie miejsca na szczeblu zarówno miejskim jak i powiatowym .   

Czytaj więcej o: JOANNA MAŁDRZYKOWSKA

Bezpieczeństwo w sieci- Poradnik dla rodziców

2018-02-12

 

Twoje dziecko bezpieczne w sieci

Poradnik dla rodziców

Od czego zacząć?

Zainteresuj się tym, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu. Pozwól mu zaprezentować to, co je w sieci fascynuje. Poznasz jego świat, a przy okazji możesz się wiele nauczyć.

Nawet jeśli nie czujesz się internetowym ekspertem, ty jesteś rodzicem, czyli osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo swojego dziecka. Powiedz mu, że w przypadku poczucia niepewności czy zagrożenia online może liczyć na Twoją pomoc!

Poznaj zagrożenia i sposoby na zapobieganie im!

Cyberprzemoc

Cyberprzemoc, zwana też cyberbullyingiem, to przemoc rówieśnicza z użyciem Internetu. Polega na ośmieszaniu, wyzywaniu, straszeniu w sieci, rejestrowaniu i publikowaniu kompromitujących zdjęć czy filmów, włamaniach na konta i innych działaniach na szkodę dziecka. Często występuje z „tradycyjnymi” formami przemocy.

 

Porozmawiaj z dzieckiem o cyberprzemocy. Zapytaj, czy spotkało się z takimi przypadkami w szkole, czy ich doświadczyło. Zwróć mu uwagę, że pozornie błahe sytuacje w sieci mogą kogoś skrzywdzić, że w sieci wszystkich należy traktować z szacunkiem.

Uwodzenie w sieci

Uwodzenie w sieci, zwane też groomingiem, to sytuacje, w których osoba pełnoletnia nawiązuje w Internecie kontakt z dzieckiem w celu pozyskania materiałów o charakterze erotycznym lub nawiązania kontaktów seksualnych. Zdarza się, że dzieci same inicjują takie relacje. Częściej jednak ulegają manipulacji, są oszukiwane albo szantażowane.

 

Naucz dziecko zasady ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci. Przestrzeż je przed przesyłaniem komukolwiek zdjęć o charakterze erotycznym oraz umawianiem się na spotkania z osobami w sieci.

Umówcie się, że spotkania takie są tylko za zgodą i wiedzą rodziców przy zachowaniu bezpieczeństwa i że dziecko zawsze poinformuje Cię, jeżeli coś je zaniepokoi w relacjach z osobami poznanymi w sieci.

Niebezpieczne treści

Niebezpieczne treści to takie, które mogą mieć negatywny wpływ na komfort, a nawet psychikę i rozwój dziecka. Zalicza się do nich przede wszystkim materiały pornograficzne oraz sceny przemocy.

 

Rozmawiaj z dzieckiem o niebezpiecznych treściach. Wskaż mu pozytywne i bezpieczne serwisy internetowe.

Pozwalając dziecku na granie w sieci lub kupując grę zwróć uwagę, czy nie zawiera niebezpiecznych treści i czy jest dostosowana do wieku dziecka.

Zagrożenie prywatności

90% dzieci i młodzieży ma profil w jednym lub kilku serwisach społecznościowych, jak Facebook, Twitter, nk. To przestrzeń, w których budują swoją tożsamość, nawiązują i utrzymują kontakty, prezentują siebie, dzielą się zdjęciami, filmami, swoimi przemyśleniami czy planami ze znajomymi i rodziną. Często robią to z narażeniem swojej prywatności.

 

Poznaj serwisy społecznościowe, z których korzysta Twoje dziecko. Uświadom mu, że materiały publikowane online są powszechnie dostępne i mogą narazić je na nieprzyjemności teraz lub za jakiś czas – nawet za kilka lat.

Zadbaj, by Twoje dziecko odpowiednio skonfigurowało parametry prywatności w serwisach społecznościowych, z których korzysta, tak żeby ograniczyć dostęp do publikowanych materiałów osobom spoza kręgu znajomych.

Nadmierne korzystanie

Nadużywanie Internetu, nazywane też potocznie uzależnieniem, to sytuacja, w której dziecko spędza w Internecie zbyt dużo czasu, zaniedbując przez to relacje z rodziną, rówieśnikami oraz zaniedbując obowiązki szkolne. Dziecko odczuwa silną potrzebę lub przymus korzystania z Internetu. Na próby ograniczenia dostępu reaguje rozdrażnieniem, a nawet agresją.

 

Ustal z dzieckiem zasady korzystania z Internetu. Określ czas, który może spędzać w sieci oraz aktywności, jakie tam podejmuje.

Reaguj na symptomy nadmiernego korzystania z Internetu – ogranicz czas spędzany przez dziecko w sieci, przekseruj jego aktywności poza sieć. W razie potrzeby szukaj pomocy u pedagoga szkolnego lub w poradni uzależnień.

Co zrobić, gdy Twoje dziecko padło ofiarą nadużycia w sieci?

Uwodzenie w sieci to przestępstwo. Inne, jak cyberprzemoc, nawt jeżeli nie noszą znamion przestępstwa, również wymagają Twojej stanowczej reakcji.

Nie trać czasu – natychmiastowa reakcja uchroni Twoje dziecko przed eskalacją problemu i poczucia krzywdy.

Porozmawiaj z dzieckiem. Ważne jest, by dziecko mogło opowiedzieć o tym, co się stało. Wysłuchaj go i postaraj się nie oceniać. Doceń fakt, że podzieliło się problemem z osobą dorosłą.

Zabezpiecz dowody. W sytuacji, gdy coś  niebezpiecznego zdarzyło się w Internecie, ważne jest jak najszybsze zebranie dowodów. Warto zachować wszystkie informacje, np. wiadomości e-mail, sms, mms, które potwierdzają sytuację. Mogą one pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy i zapobiec jego dalszym działaniom.

W zależności od okoliczności zdarzenia skontaktuj się ze szkoła dziecka, poinformuj policję, zapewnij dziecku wsparcie psychologa.

Zawsze możesz liczyć na pomoc Helpline.org.pl

Kontakt z Helpline.org.pl

Jeśli Twoje dziecko korzysta z Facebooka, Instragramu, Twittera czy Tumblra, poleć mu poradnik „Dbaj o fejs” oraz poradnik na stronie WWW. Dzieckowsieci.fdn.pl/poradniki.

 

 

Czytaj więcej o: Bezpieczeństwo w sieci- Poradnik dla rodziców

KATALOG CIEKAWYCH STRON

2018-02-12

http://www.dzieckowsieci.pl/

Kampania „Chroń dziecko w sieci” ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów.

http://www.twojedzieckowsieci.pl/

Serwis Twoje dziecko w sieci powstał z myślą  o rodzicach dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym tj. w wieku od 5 do 15 lat. Serwis ten ma na celu edukację rodziców nt. zagrożeń czyhających na dzieci w Internecie oraz niebezpieczeństw związanych z korzystaniem przez dziecko z tabletu czy smartfona bez kontroli opiekunów.

Wejście na stronę zapewni Rodzicom bezpłatne skorzystanie z aplikacji kontroli rodzicielskiej  ESET Parental Control dla urządzeń z systemem Android na 1 rok.

http://fdds.pl/problem/bezpieczenstwo-dzieci-online/

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Na stronie znajdziemy cały dział poświęcony bezpieczeństwu dzieci w sieci:

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/strefa-rodzica

Projekt ogólnopolski w którym bierze udział nasza szkoła Rodzice znajdą ty m. in.  bibliotekę materiałów Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie?

https://sieciaki.pl/

Sieciaki.pl to projekt edukacyjny prowadzony od lutego 2005 r. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu „Dziecko w Sieci”. Projekt Sieciaki.pl jest elementem programu „Safer Internet”. Głównym partnerem projektu jest Fundacja Orange.

Na tronie znajdą Państwo umowę internetową  Można ją  pobrać, wydrukować i podpisać wspólnie ze swoimi dziećmi. Dzięki umowie zostaną ustalone i podpisane zasady korzystania z komputera i Internetu.

https://fundacja.orange.pl/kurs/

Internetowy kurs dla rodziców Bezpiecznie Tu i Tam powstał po to, aby pomóc dorosłym w zapewnieniu małym internautom bezpieczeństwa online.

Czytaj więcej o: KATALOG CIEKAWYCH STRON

Projekt- Młodzicyfrowi.pl

2018-02-12

Uwaga Rodzice!

Nasza szkoła weźmie udział udziału w BEZPŁATNYM  projekcie naukowo-badawczym pt. „Młodzicyfrowi.pl” organizowanym przez Fundację DBAM O MÓJ Z@SIĘG z siedzibą w Gdańsku. Projekt stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 2015-2016, które dotyczyły problemu nałogowego korzystania ze smartfonów przez młodzież szkolną w Polsce. Wyniki dotychczas zrealizowanych przez Fundację badań są podstawą do naszych działań edukacyjnych, które wspierane są między innymi przez Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Komisję Episkopatu Polski.

 Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację projektu jest Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,  Centrum Doradztwa i Badań Społecznych SOCJOGRAM, Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.  

Projekt ten da nam odpowiedzi  na kilka ważnych pytań:

 • w jaki sposób młodzież szkolna korzysta z mediów cyfrowych, w szczególności ze smartfonów oraz portali społecznościowych?
 • jakie cyber-zagrożenia stają się udziałem młodych osób?
 • jaki jest kształt, jaka jest jakość relacji w rodzinie osób biorących udział w badaniu?
 • jak młodzi ludzie oceniają swoje zadowolenie z życia, jak bardzo są szczęśliwi, jaką mają wolę do życia, jaki mają wpływ na dziejące się wydarzenia?

Podejmowana tematyka badań wpisuje się w szeroko rozumiana profilaktykę e-uzależnień, czyli oddziaływań zmierzających do ograniczenia takich zjawisk jak uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, portali społecznościowych czy gier online. Projekt pt. „Młodzicyfrowi.pl” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 określone przez MEN (pkt 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych).

Opracowane wyniki badań posłużą szkole do:

 • stworzenia szczegółowego raportu z badań,
 • opracowania szczegółowych rekomendacji dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych
 • opracowania szkolnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży,
 • opracowania programu szkoleniowego dla rodziców oraz nauczycieli,

Źródło informacji:  https://dbamomojzasieg.com/

Czytaj więcej o: Projekt- Młodzicyfrowi.pl

Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

2018-02-12

Nasza szkoła weźmie udział w ogólnopolskim projekcie Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, który jest  realizowany w polskich szkołach od dwóch lat.  Jego inicjatorem jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” - lider działań na rzecz cyberbezpieczeństwa w polskich szkołach. Jego główna idea– to wiedza i wysoka świadomość najmłodszych Internatów jest najlepszym zabezpieczeniem przed zagrożeniami związanymi z jego użytkowaniem. Aby jednak kształtować postawy należy robić to wielopłaszczyznowo – tradycyjne lekcje poświęcone tej kwestii to za mało! Dlatego też, w projekcie uwagę poświęca się nie tylko samym uczniom, ale także ich rodzicom oraz nauczycielom, których motywuje się do zwiększonej aktywności w profilaktyce odpowiedzialnych, prorozwojowych zachowani w Internecie.

Zgodnie z założeniami projektu, wsparciem edukacyjnym oraz doradczym objęte zostanie 2200 szkół wszystkich szczebli – od podstawowych, przez gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz zawodowe – czyli ponad 160 tysięcy uczniów, ponad 200 tysięcy rodziców oraz aż 22 tysięcy nauczycieli. Przez przeszło dwa lata realizacji działań projektowych zrealizowane zostało ponad 1100 Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego – wydarzeń edukacyjno-informacyjnych w szkołach, które prowadzone są przez 300 specjalnie przeszkolonych Edukatorów w formie warsztatów z uczniami oraz spotkań z nauczycielami i rodzicami. Udział w nich wzięło przeszło 285 tysięcy osób – w tym blisko 200 tysięcy uczniów!

Istotnym elementem projektu jest konkurs „Jesteśmy cyfrowobezpieczni”, do którego także przystępujemy. Konkurs  promuje bezpieczeństwo w sieci poprzez oryginalne zajęcia, warsztaty oraz eventy, które angażują środowisko lokalne. Jak do tej pory, w dwóch edycjach konkursu udział wzięło aż 420 szkół z całej Polski, które rywalizowały o atrakcyjne nagrody – w tym w świetnie wyposażone mobilne pracownie komputerowe.

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego "Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia". 

Źródło:  https://www.cyfrowobezpieczni.pl/

Czytaj więcej o: Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w sieci

2018-02-12


Kalendarium

Czwartek, 2018-10-18

Imieniny: Hanny, Klementyny

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1651307
 • Do końca roku: 74 dni
 • Do wakacji: 246 dni

Ilosc zapytan : 325