Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Informator / Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Godziny pracy
 pedagoga szkolnego
     w roku szkolnym 2017/2018

 
  

    Pedagog szkolny  -  Marzena Kata 

 

 

                           poniedziałek        8.00– 12.30 SP nr 2 przy ul. Orzeszkowej,

 

                           wtorek                  9.30– 16.00 SP nr 2 przy ul. Orzeszkowej,                           

 

                           środa                    11.30 – 16.30 SP nr 2 przy ul. Orzeszkowej,

 

                           czwartek              8.00 – 12.30 SP nr 2 przy ul. Orzeszkowej,

 

                           piątek                  8.00 – 10.30 SP nr 2 przy ul. Orzeszkowej,

 

                                             Telefon kontaktowy:  75 77 52 890  wew. 15                   

   Pedagog szkolny    -    Anna Górniak

 

                           poniedziałek   11.40 – 14.20  SP nr 2 przy ul. Reymonta,

                           wtorek              8.00 – 15.05   SP nr 2 przy ul. Reymonta,             

                           środa                8.00 – 12.25    SP nr 2 przy ul. Reymonta,

                           czwartek          8.00 – 13.25    SP nr 2 przy ul. Reymonta,

                           piątek               8.00 – 13.25    SP nr 2 przy ul. Reymonta,

 Artykuły

Zadania pedagoga szkolnego

2018-02-12

Zadania pedagoga szkolnego:

rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom uzdolnionym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki szkolnej w stosunku do uczniów,
 z udziałem rodziców i nauczycieli,

wspieranie działań opiekuńczo wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkolnej,

działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej,

współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły,

badanie i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych,

badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz przedstawianie form i metod przeciwdziałania im,

współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie organizowania uczniom
i rodzicom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

  przeprowadzanie doradztwa pedagogicznego dla rodziców w kontekście aktualnych zagadnień w ramach indywidualnych kontaktów i zebrań z rodzicami,

organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,

współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,

współpraca z ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami wspomagającymi
 w zakresie niesienia pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,

współpraca z policją oraz innymi instytucjami w zakresie zapobiegania patologii
i przestępczości wśród nieletnich,

 

Czytaj więcej o: Zadania pedagoga szkolnegoKalendarium

Czwartek, 2018-11-15

Imieniny: Amielii, Idalii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1673224
  • Do końca roku: 46 dni
  • Do wakacji: 218 dni

Ilosc zapytan : 185