Pedagog szkolny

Godziny pracy


 pedagoga szkolnego


     w roku szkolnym 2019/2020

 
  

    Pedagog szkolny  -  Marzena Kata 

 

 

                           poniedziałek            8.00– 12.30 SP nr 2 przy ul. Orzeszkowej

                           wtorek                  9.30– 16.00 SP nr 2 przy ul. Orzeszkowej

                           środa                   11.30 – 16.30 SP nr 2 przy ul. Orzeszkowej

                           czwartek               8.00 – 12.30 SP nr 2 przy ul. Orzeszkowej

                           piątek                  8.00 – 10.30 SP nr 2 przy ul. Orzeszkowej

 

                                             Telefon kontaktowy:  75 77 52 890  wew. 15    

           

 

 Artykuły

 • Zadania pedagoga szkolnego

  Zadania pedagoga szkolnego:

  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom uzdolnionym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i...
  Czytaj Więcej o: Zadania pedagoga szkolnego