Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna

Artykuły

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna

2016-03-24

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zgorzelcu funkcjonuje na bazie założonej w 1969r.  Powiatowej Poradni Wychowawczo – Zawodowej.  Jest to jedna  z najstarszych tego typu placówek  działających na terenie  byłego województwa jeleniogórskiego.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgorzelcu jest publiczną placówką oświatową organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu. Poradnia działa w oparciu o  obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

Korzystanie z pomocy w naszej placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

Poradnia zatrudnia psychologów, pedagogów, logopedów, lekarza do udziału
w pracach Zespołów Orzekających  oraz pracowników administracji i obsługi.

 

Dyrektorem poradni jest  mgr Jolanta Wolanin

 

Druki do pobrania

Poradnia obejmuje opieką dzieci (od urodzenia ) i młodzież uczącą się w rejonie jej działania. Poradnia przeprowadza badania i konsultacje  na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub pełnoletniego ucznia. Przed podjęciem postępowania diagnostycznego lub orzekającego konieczne jest złożenie "Wniosku o korzystanie z pomocy poradni". O możliwości/ potrzebie składania innego wniosku decydują dyrektor lub specjaliści prowadzący sprawę.

Pliki do pobrania

 

Czytaj więcej o: Poradnia Pedagogiczno-PsychologicznaKalendarium

Czwartek, 2018-12-13

Imieniny: Dalidy, Juliusza

Lokalizacja


Ilosc zapytan : 133