Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Wydarzenia2017/2018

Artykuły

Przyszłe pierwszaki w naszej szkole!

2018-06-08

5 czerwca 2018r. naszą szkołę odwiedzili przyszli uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi rodzicami. Pani dyrektor Kinga Chuda- Jaworska oraz pani wicedyrektor Violetta Szymczak zaprosiły rodziców do sali gimnastycznej, gdzie wysłuchali ważnych informacji dotyczących funkcjonowania naszej placówki. Następnie pedagog szkolny pani Marzena Kata wygłosiła prelekcję na temat „Gotowość szkolna- przygotowanie uczniów klas pierwszych do nauki w szkole”. W tym czasie na przyszłych pierwszaków czekały liczne niespodzianki. Dzieci mogły poczuć się prawdziwymi uczniami. Nauczyciele klas 1-3 zaprosili dzieci do zabawy. Były zagadki, zabawa z chustą, zaczarowany świat liter i figur geometrycznych oraz kącik malarski. Atrakcją okazała się zabawa z tablicą multimedialną i mały teatrzyk. Na koniec czekały na dzieci słodkie niespodzianki.
Teraz spotkamy się we wrześniu! Czekamy na Was!

Czytaj więcej o: Przyszłe pierwszaki w naszej szkole!

UWAGA

2018-05-27

Uwaga!

1 czerwca 2018 r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Świetlica czynna od 6.00 do 16.00.

Czytaj więcej o: UWAGA

UWAGA!

2018-05-24

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Zostało ono uchwalone dwa lata wcześniej, tylko miało vacatio legis. Rozporządzenie obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej a także na całym świecie o ile ktoś przetwarza dane osobowe obywatela Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określonych w art.13 lub 14 RODO  w zależności czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też  z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Jarosława Iwaszkiewicza, z siedzibą przy ul. Reymonta 16, 59-900 Zgorzelec
Dyrektor powołał inspektora ochrony danych osobowych, który jest dostępny  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00, kontakt telefoniczny: 75 77 523-60 adres mailowy: kontakt@sp2zgc.pl – z dopiskiem w temacie inspektor danych osobowych.
Celem przetwarzania  danych osobowych uczniów przyjętych do szkoły do poszczególnych klas na rok szkolny 2018/2019, w oparciu o  wnioski  kandydatów do szkoły od 01 września 2018 roku, jest realizacja  zadań statutowych szkoły zgodnych z  ustawą o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) z dnia 7 września 1991 r. w tym w szczególności do diagnozowania uczniów, prowadzenie procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego tj.: przetwarzania danych osobowych ucznia poprzez wpis do e-dziennika zajęć szkolnych, poprzez wpis danych rodziców/opiekunów dziecka do e-dziennika zajęć szkolnych, przekazywania danych uczniów do  zmodernizowanego Systemy Informacji Oświatowej, współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną .
Ponadto prezentowanie wizerunku ucznia na stornie internetowej szkoły tj.  www.sp2zgc.pl, www.sp2zgorzelec.szkolnastrona.pl, na Facebooku szkoły tj.  https://pl-pl.facebook.com/pages/Szkoła-Podstawowa-Nr-2-Zgorzelec/543459215831905, umieszczaniu danych tj. imienia  pierwszej litery nazwiska na  tablicach wewnętrznych szkoły pod pracami wykonanymi przez ucznia, publikację imienia i nazwiska jako laureatów konkursów i olimpiad sportowych.

Odbiorcą danych przetwarzanych przez szkołę   tj.:
- dane kandydata: imię i nazwisko ucznia, data urodzenia ucznia, nr pesel ucznia, adres zamieszkania ucznia, dane zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, informacje o stanie zdrowia ucznia gdy jest to istotne dla procesu nauczania lub innych opinii i diagnoz dotyczących rozwoju dziecka lub mających wpływ na jego rozwój;
dane rodziców/opiekunów prawnych kandydata: imię i nazwisko,  adres zamieszkania,  nr telefonu, adres poczty elektronicznej;
jest Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Jarosława Iwaszkiewicza,  z siedzibą przy ul. Reymonta 16, 59-900 Zgorzelec oraz podmioty uprawnione do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa (szkoły, poradnie, jednostka nadrzędna, organy państwowe tj. uprawniony Kurator Oświaty). Dane osobowe będą przechowywane  do czasu upływu okresu  nauczania i archiwizacji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność   z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
Ma Pani/Pan wniesienia skargi do GIODO (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 Administrator Danych Osobowych

Czytaj więcej o: UWAGA!

Slime

2018-05-18

W dniu 16 maja uczniowie 6c na lekcji przyrody w ramach realizacji przygotowanego przez uczniów projektu pt. Slime mogli samodzielnie wykonać doświadczenie i otrzymać ciekawią masę plastyczną. Przekonali się że można się uczyć bawiąc.

Czytaj więcej o: Slime

20-lecie Europa Miasto Zgorzelec/Goerlitz

2018-05-15

Z okazji dwudziestolecia ustanowienia Europa Miasto Zgorzelec/Goerlitz z inicjatywy  lokalnych samorządów obydwu państw zorganizowany został QUIZ z zakresu historii powstania i działalności Europa Miasto Zgorzelec/Goerlitz dla uczniów szkół ze Zgorzelca i Goerlitz. W formie zabawy interaktywnej uczniowie mieli możliwość wykazania się wiedzą z historii lokalnej. Uczniowie bardzo dobrze się bawili a widownia miała możliwość utrwalić sobie najważniejsze wydarzenia z ostatniego dwudziestolecia naszego miasta. Spotkanie zorganizowane zostało w synagodze, jedynym takim sakralnym obiekcie w naszym regionie co dodało uroku spotkaniu.

Czytaj więcej o: 20-lecie Europa Miasto Zgorzelec/Goerlitz

Koncert

2018-05-15

14 maja 2018r. uczniowie klas 1-3 byli na koncercie w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu. Mali artyści to uczniowie zgorzeleckich szkół, pięknie zaprezentowali swoje umiejętności gry na instrumentach muzycznych. Koncert poprowadziła pani Małgorzata Duda, dziękujemy!

Czytaj więcej o: Koncert

Pomagamy

2018-05-06

Wzorem ubiegłego roku, w ramach akcji charytatywnej, w naszej szkole odbyła się zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska z Dłużyny Górnej. Zbiórka organizowana była przez opiekunów Ligi Klas. Zebraliśmy  mnóstwo puszek i opakowań z mokrą i suchą karmą oraz koce dla zwierząt. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom za aktywny udział w tym przedsięwzięciu. Cieszymy się, że poruszyliśmy Wasze serca. DZIĘKUJEMY!!!

Czytaj więcej o: Pomagamy

TRZECIOTEŚCIK

2018-04-27

26 kwietnia 2018 roku uczniowie klas trzecich- klasa 3A,3B,3C,3D i 3E przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty. Wszystkim dzieciom powodzenia i sukcesów życzyły Pani Dyrektor Kinga Chuda-Jaworska, Pani Wicedyrektor Violetta Szymczak i Pani Wicedyrektor Brygida Stefaniach. Uczniowie pisali testy z języka polskiego i matematyki zatytułowane "Pierwszy lot". Za swoich uczniów trzymały kciuki wychowawczynie: Pani Małgorzata Marek-Konopska- klasa 3A Pani Ewelina Gałkowska- klasa 3B Pani Danuta Konieczna- klasa 3C Pani Elżbieta Protasiewicz- klasa 3D Pani Bożena Jankowska- klasa 3E.

Czytaj więcej o: TRZECIOTEŚCIK

Lekcja wychowawcza w klasie Vc

2018-04-27

Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, budowanie zaufania do rówieśników z zespołu klasowego, a wszystko poprzez świetną wspólną zabawę

Czytaj więcej o: Lekcja wychowawcza w klasie Vc

TRZECIOTEŚCIK

2018-04-25

75. rocznica wybuchu powstania w getcie w Warszawie

2018-04-22

Dnia 19 kwietnia uczennice i uczniowie klas 5b i 5c wraz z wychowawcami Jadwigą Proniewicz-Hasiak i Tomaszem Stypczyńskim odwiedzili Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura. Centrum to mieści się w miejscu, gdzie nazistowskie władze Niemiec ulokowały obóz przeznaczony dla jeńców wojennych €“ Stalag VIIIA. Podczas spaceru ze szkoły do Stalagu wiele interesujących wiadomości o historii tego miejsca przekazał pan Stypczyński.
Organizatorzy Centrum prowadzą szeroko zakrojoną działalność edukacyjną i kulturalną głównie dla młodzieży polskiej i  niemieckiej. Dzisiaj były uroczystości upamiętnienia 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie w Warszawie. Na początku przedstawiono film dokumentalny „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943”, a potem odbył się w koncert muzyki żydowskiej, który  wykonali wspaniali artyści: pani Sonia Markiewicz - fortepian i pan Karol Lipiński-Brańka  skrzypce.

Miłym akcentem na zakończenie uroczystości był poczęstunek.                                

Warto odwiedzić to miejsce, w którym 15 stycznia 1941 roku Olivier Messiaen wraz z muzykami-współwięźniami wykonał po raz pierwszy swój znany dziś na całym świecie „Kwartet na koniec czasu”.

 

Czytaj więcej o: 75. rocznica wybuchu powstania w getcie w Warszawie

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

2018-04-18

Drodzy uczniowie i rodzice.
W kwietniu w naszej szkole trwa wielka społeczna akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” tzw. dolnośląskie pospolite ruszenie pod patronatem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Patronat medialny - Telewizja Wrocławska.
W związku, z czym zwracam się do wszystkich o wsparcie akcji symboliczną złotówką do ratowania polskich nekropolii pozostawionych za wschodnią granicą. Wśród tych grobów, które są zdewastowane i zapomniane, znajdują się mogiły dziadów i pradziadów młodych mieszkańców Dolnego Śląska. Wielu młodych ludzi o tym nie wie, nie pamięta. Takiej świadomości nie przekazały rodziny. Ale jest okazja poznać historię swego rodu, a tym samym dzieje swojego narodu. Jest okazja, aby przeżyć swoistą lekcję patriotyzmu.
Symboliczne złotówki będą zbierane 12.04 ulica Reymonta i 13.04 ulica Orzeszkowej

Informacje o akcji można znaleźć na www.studiowschod.org.pl/mogily.htm

Czytaj więcej o: Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

Gramy w szachy!

2018-04-18

Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka, kształci pamięć, uczy abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Wpływa również na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności. Mało? No to dorzucamy: nauka myślenia strategicznego, umiejętność rozwiązywania problemów, doskonalenie zmysłu obserwacji i prawidłowej oceny sytuacji, koncentracja, cierpliwość, opanowanie i wyciszenie. Jeżeli szachy mają tyle zalet, to dzieci z klasy 3 c postanowiły nauczyć się tej królewskiej gry. W każdy piątek rezerwujemy sobie czas na zajęcia szachowe, podczas których uczymy się podstaw tej królewskiej gry. Co z tego wyniknie? Czas pokaże…, może pojawią się następcy szachowych arcymistrzów - Garriego Kasparowa albo Anatolija Karpowa? Powodzenia!
Wychowawca klasy 3 C Danuta Konieczna

Czytaj więcej o: Gramy w szachy!

Wielkanocne pisanki w 1b

2018-03-30

Narzędzia edytora grafiki Paint nie są już tajemnicą dla uczniów klasy 1b. Na lekcji informatyki przy ich pomocy dzieci projektowały wielkanocne pisanki.

Czytaj więcej o: Wielkanocne pisanki w 1b

Warsztaty wielkanocne w 1c

2018-03-30

„Pisanki, kraszanki, jajka malowane nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek”.  Wiedzą o tym uczniowie klasy 1c.W środę uczestniczyli w warsztatach wielkanocnych, podczas, których dzieci wykonały piękne pisanki. Oto efekty ich pracy.

Czytaj więcej o: Warsztaty wielkanocne w 1c

Wiosenny apel i wybór Pary Wiosennej - Miss Wiosny i Mistera Wiosny2018

2018-03-29

W pierwszym Dniu Wiosny  21.03.2018o dbył się wiosenny krótki apel przygotowany przez klasę 2d połączony z wyborem Pary Wiosennej- Miss i Mistera Wiosny'. Wcześniej w klasach odbyły się klasowe wybory Wiosennych Par a na apelu powołane Jury i publiczność wybrały Parę Wiosenną szkoły- Miss Wiosny 2018 i Mistera Wiosny 2018 oraz Wicemiss Wiosny 2018 i Wicemistera Wiosny 2018.
Poszczególne klasy reprezentowały następujące Pary Wiosenne:
Klasa 6a- Julia Żwirska  i Eryk Potyczka.
Klasa 6b-Dominika Pawlik, Szymon Drabikowski
Klasa 6c Martyna Łazińska, Kacper Jasiukiewicz
Klasa 2a Katarzyna Kancik, Konrad Krzywonos
Klasa 2b: Julia Niziołek, Gracjan  Szawuła
Klasa2c Aleksandra Szymkowiak Michał Rudnik
Klasa2d Zuzanna Migdał , Oliwer Boreczek
Klasa 3a Kornelia Polis, Kornel Kamiński
Klasa 3c Sara Stawowa, Krystian Gruchalski
Klasa3d Nikola Małecka, Marcel Mielnik

Wyniki Konkursu wyborów Miss.

Parą Wiosenną szkoły zostali:

Uczniowie z klasy 3b- Kornelia Polis -Miss Wiosny i -Kornel Kamiński- Mister Wiosny

Wicemiss Wiosny i Miss Publiczności została Julia Zwirska

Wicemister Wiosny i Mister Publiczności został Eryk Potyczka- Para Wiosenna z klasy 6a.

Pary te najpiękniej prezentowały się miały piękne nakrycia głowy i elementy kwiatowe stroju.

 Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymały dyplomy i pamiątkowe szarfy.

Było miło, sympatycznie- super zabawa.

            

        Opiekun uczniów; Krystyna Pogłódek

Czytaj więcej o: Wiosenny apel i wybór Pary Wiosennej - Miss Wiosny i Mistera Wiosny2018

Pierwsza pomoc przedmedyczna

2018-03-29

Zbliża się sezon rowerowy do którego uczniowie z klasy 4a szykują się pełną parą Rozpoczęli przygotowania od zdobycia karty rowerowej. W dniu 26.03.2018 przyszli rowerzyści rozpoczęli pierwszy etap przygotowań od  pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia poprowadziła Nasza pielęgniarka szkolna pani Bożena Rożek. Opowiedziała klasie jak należy się zachować w przypadku krwotoku, różnych ran, czy też przy złamaniach oraz poznali pozycję bezpieczną ustaloną. Uczniowie próbowali na sobie zabezpieczyć chustą "złamaną" kończynę górną, jak i na fantomie poćwiczyć schemat w przypadku zatrzymania krążenia - reanimacja. Zajęcia były bardzo ciekawe i najważniejsze bardzo potrzebne!!!

Czytaj więcej o: Pierwsza pomoc przedmedyczna

Święto Wiosny w naszej szkole, przebiegło w atmosferze dobrej i wesołej zabawy.

2018-03-28

21 marca uczniowie nie musieli iść na wagary, ponieważ atrakcyjniejsze zajęcia czekały na nich w szkole. Najpierw odbyły się wybory Mis i Mistera Wiosny, przygotowane przez panią Krystynę Pogłódek oraz klasę 2D Gim. a  później odbył się koncert gwiazd... czyli muzyczny konkurs, pn. Wiosenny Playback Show. Tegoroczna edycja odbyła się w klimacie... disco polo. Zestaw artystów przyprawiał o mocniejsze bicie serca. W konkursowe szranki stanęli znani, lubiani i podziwiani ze szklanego ekranu. Jakim cudem udało się zgrać ich zawodowe kalendarze? Na jednej scenie stanęli m.in. Sławomir, Zenek Martyniuk, Piękni i Młodzi, Czadoman....

Było kolorowo, radośnie a momentami spontanicznie. Najważniejsze, że wszyscy dobrze się bawili – zarówno wykonawcy, jak i publiczność, której udzielił się koncertowo-estradowy nastrój. 

Fotorelacja: Patryk Prokopiuk klasa 3 D Gim.

więcej zdjęć  na szkolnym fecebooku

Czytaj więcej o: Święto Wiosny w naszej szkole, przebiegło w atmosferze dobrej i wesołej zabawy.

Pierwszy Dzień Wiosny

2018-03-26

Z okazji Pierwszego Dnia Kalendarzowej Wiosny Samorząd Uczniowski przygotował w naszej szkole Fotobudkę. Wszystkie chętne klasy wraz z nauczycielami mogły zrobić sobie wiosenne zdjęcia. Kolorowe tło i liczne gadżety sprawiły, że zdjęcia były naprawdę udane. Zachęcamy do oglądania.

Agnieszka Gryganiec

Czytaj więcej o: Pierwszy Dzień Wiosny

Święta tuż, tuż

2018-03-25

W Niedzielę Palmową dziewczęta ze Scholii Małe Wody Jordanu - uczennice naszej szkoły i nie tylko - przy parafii św. Jana Chrzciciela rozprowadzały Palmy własnoręcznie robione a także ozdoby świąteczne z pochodzące z XVI Rodzinnego - Dekanalnego i Powiatowego Konkursu Wielkanocnego organizowanego przez naszą szkołę. Serdecznie podziękowania kierujemy do Wszystkich zaangażowanych w pomoc przy kiermaszu. Duże podziękowania ślemy w stronę Rodziców, którzy z otwartym sercem nas wpierają.

 

Czytaj więcej o: Święta tuż, tużKalendarium

Poniedziałek, 2018-11-19

Imieniny: Elżbiety, Faustyny

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1676599
  • Do końca roku: 42 dni
  • Do wakacji: 214 dni

Ilosc zapytan : 207