Archiwum 2017/2018

Współpraca polsko-niemiecka

Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu

ze szkołą partnerską

Dietrich-Heise-Schule, Freie Evangelische Grundschule z Görlitz

 

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 2 w Zgorzelcu nadal kontynuuje wieloletnią tradycję współpracy ze Szkołą Podstawową z Görlitz w klasach 1-4. Współpraca ta trwa już ponad 10 lat. Udział w niej biorą klasy 1b, 2b, 3c oraz grupa uczniów z klas 4a i 4b. W wymienionych klasach uczniowie uczą się języka niemieckiego, a współpraca jest ważnym elementen w procesie poznawania tego języka.

Każda klasa bierze udział w 7 spotkaniach w ciągu całego roku szkolnego. Odbywają się one w Polsce i w Niemczech, w szkołach oraz w placówkach kulturalno-oświatowych (w zależności od realizowanej tematyki). Celem wspólnych zajęć klas partnerskich jest przede wszystkim nauka języka sąsiada poprzez tzw. „żywy kontakt z językiem”. Zajęcia są prowadzone w tandemach językowych, czyli w parach polsko – niemieckich. Tematy, które realizujemy są dopasowane do wieku oraz umiejętności językowych uczniów.

Wspólne działania mają na celu poznanie kultury, tradycji, zwyczajów i obyczajów partnera, przełamanie barier językowych, integracja, tolerancja, zaprzyjaźnienie się, nauka współpracy z obcojęzycznym kolegą oraz odkrywanie wspólnych cech i zainteresowań. Pary Tandemowe uczą się, wzajemnie się wspierają i ostatecznie odnoszą wspólny sukces. W czasie nauki wymowy dzieci czują się partnerowi potrzebne, niezbędne. To potęguje chęć nauki języka obcego, wzbudza zainteresowanie oraz niweluje strach i obawę przed własnymi błędami językowymi.

W ramach współpracy ze szkołą partnerską organizujemy również kursy języka niemieckiego dla rodziców dzieci uczestniczących w projekcie. Te zajęcia pozwalają na przełamanie barier językowych i kulturowych.