Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

ODŻYWIAJ SIĘ ZDROWO I ŻYJ SPORTOWO

                                                                                                                                

         
Program profilaktyczny ,, Trzymaj formę” , ,, Żyj smacznie i zdrowo” realizowany  w Szkole Podstawowej  nr.2  z Oddziałami Integracyjnymi  im. Jarosława Iwaszkiewicza  w Zgorzelcu  w ramach projektu ,, Odżywiaj się zdrowo i żyj na sportowo”


Cel główny:
Poprawa sposobu odżywiania młodzieży  w celu utrzymania prawidłowej masy ciała i propagowanie aktywności fizycznej.
Edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodziców poprzez promocję zasad aktywnego trybu życia i zbilansowanej diety, w oparciu odpowiedzialność i wolny wybór jednostki
Cele szczegółowe:
Znajomość podstawowych składników odżywczych  i ich roli.
Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej .
Kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem i uprawianiem aktywności fizycznej.
Dostarczanie wiedzy o informacjach umieszczanych na opakowaniach.
Nabycie umiejętności obliczania BMI.
Kształtowanie postaw wolnych od nałogów.
Ukazywanie właściwych form spędzania wolnego czasu.
Sprecyzowanie zadań i wskazówek w zdrowym stylu życia oraz wcielanie
w życie osobistego modelu zdrowego stylu życia
Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, domu i środowisko pozaszkolnym
Realizatorzy programu:
-    uczniowie szkolnego koła biologicznego
uczniowie gimnazjum -szczególnie klasa 6c- w ramach zajęć kreatywnego nauczania  oraz zajęcia lekcji wychowawczych  6-7 SP. i 2-3 gimnazjum oraz zajęcia WDŻ.
autor projektu
pielęgniarka szkolna
pedagog szkolny
nauczyciele wychowawcy,
Samorząd uczniowski
nauczyciele wychowania fizycznego.
SANEPID
Dyrekcja szkoły
Czas realizacji- rok szkolny 2017/2018
Grupa docelowa- adresaci programu - łącznie296 osób oraz rodzice uczniów.

VI a- 19    VI B – 28    VI C- 27
VII a – 19   VII b – 243
II a- 19   II b – 24     II c- 23   II D – 27
IIIA – 23    III B – 26   IIC – 18  IID – 14
Rodzice uczniów
   

Formy prezentacji:
Prezentacje podczas zajęć kreatywnych w klasie 6c
Zajęcia lekcji wychowawczej, biologii, wychowania fizycznego.
Indywidualne konsultacje z pielęgniarką szkolną, nauczycielem biologii,WDŻ, wychowania fizycznego, pedagogiem.
Referaty
Ankiety
Osobiste modele zdrowego stylu życia
Konkursy prozdrowotne
Gry dydaktyczne- krzyżówki o  tematyce prozdrowotnej
Gazetki tematyczne – parter szkoły , gabinet biologiczny
Broszurki edukacyjne – Trzymaj formę.
Apele profilaktyczne, prozdrowotne
Propagowanie aktywności fizycznej – wycieczki piesze, rowerowe,biegania, zajęcia pływania
Dostęp do materiałów w bibliotece
Informacje na stronie szkoły
Sporządzenie podsumowania realizacji programu w szkole

             Opiekun koordynujący projekt: Krystyna PogłódekKalendarium

Czwartek, 2018-10-18

Imieniny: Hanny, Klementyny

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1651054
  • Do końca roku: 74 dni
  • Do wakacji: 246 dni

Ilosc zapytan : 185