Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Współpraca polsko-niemiecka

WSPÓŁPRACA  SP 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU  ZE SZKOŁĄ PARTNERSKĄ DIETRICH-HEISE-SCHULE, FREIE EVANGELISCHE GRUNDSCHULE  GÖRLITZ ORAZ Z FREIE EVANGELISCHE OBERSCHULE GÖRLITZ

Współpraca polsko- niemiecka naszych szkół partnerskich jest bardzo intensywna i trwa już 10 lat. Spotkania odbywają się przeważnie dwa razy w tygodniu (za każdym razem  inna klasa), naprzemiennie w polskiej i niemieckiej szkole.  Każda z klas ma ok. 9 spotkań w przeciągu całego roku szkolnego. Tematy, które realizujemy są dopasowane do wieku oraz umiejętności językowych uczniów.
Cele i metody
Celem wspólnych zajęć klas partnerskich jest przede wszystkim nauka języka sąsiada poprzez tzw. „żywy język”. Zajęcia są prowadzone w tandemach językowych, czyli w parach polsko – niemieckich. 

Ta metoda umożliwia realizację zamierzonych celów takich jak:
poznanie kultury, tradycji, zwyczajów i obyczajów partnera, przełamanie barier językowych, integracja, tolerancja, zaprzyjaźnienie się, nauka współpracy z obcojęzycznym kolegą oraz odkrywanie wspólnych cech i zainteresowań.
Pary Tandemowe uczą się , wzajemnie się wspierają i ostatecznie odnoszą wspólny sukces. W czasie nauki wymowy  dzieci czują się partnerowi  potrzebne, niezbędne. To potęguje  chęć nauki języka obcego, wzbudza zainteresowanie oraz niweluje strach i obawę przed własnymi  błędami językowymi. Nasza współpraca jest  podzielona na dwie stacje. Pierwsza stacja to zajęcia językowe a druga to gry i zabawy językowo- ruchowe. Na zajęciach językowych są rozwieszone tematyczne polsko- niemieckie słowniczki  (lecz zwroty są pomieszane). Każdy uczeń ma swoją kartę pracy, najczęściej z obrazkami, które musi podpisać. Aby poprawnie rozwiązać zadanie musi się zapytać partnera swego „Entschuldigung , was ist das? Przepraszam, co to jest?” . Gdy karta pracy jest uzupełniona, uczniowie sprawdzają sobie wzajemnie błędy, następnie trenują  wymowę  a na końcu uczą się na pamięć  poznanych zwrotów.

W ramach współpracy ze szkołą partnerską organizujemy również kursy języka niemieckiego dla rodziców głównie klas pierwszych, których dzieci uczestniczą w projekcie.  W SP 2 jest kurs przygotowawczy (trwa 5 tyg.) , po czym w Dietrich - Heise - Schule odbywa się kontynuacja w tandemach z niemieckimi rodzicami. Te zajęcia pozwalają na przełamanie barier językowych i kulturowych.

 

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 2 w Zgorzelcu nadal kontynuuje wieloletnią tradycję współpracy ze Szkołą Podstawową z Görlitz w klasach 1-4. Współpraca ta trwa już ponad 10 lat. Udział w niej biorą klasy 1b, 2b, 3c oraz grupa uczniów z klas 4a i 4b. W wymienionych klasach uczniowie uczą się języka niemieckiego, a współpraca jest ważnym elementen w procesie poznawania tego języka.

 

Każda klasa bierze udział w 7 spotkaniach w ciągu całego roku szkolnego. Odbywają się one w Polsce i w Niemczech, w szkołach oraz w placówkach kulturalno-oświatowych (w zależności od realizowanej tematyki). Celem wspólnych zajęć klas partnerskich jest przede wszystkim nauka języka sąsiada poprzez tzw. „żywy kontakt z językiem”. Zajęcia są prowadzone w tandemach językowych, czyli w parach polsko – niemieckich. Tematy, które realizujemy są dopasowane do wieku oraz umiejętności językowych uczniów.

 

Wspólne działania mają na celu poznanie kultury, tradycji, zwyczajów i obyczajów partnera, przełamanie barier językowych, integracja, tolerancja, zaprzyjaźnienie się, nauka współpracy z obcojęzycznym kolegą oraz odkrywanie wspólnych cech i zainteresowań. Pary Tandemowe uczą się, wzajemnie się wspierają i ostatecznie odnoszą wspólny sukces. W czasie nauki wymowy dzieci czują się partnerowi potrzebne, niezbędne. To potęguje chęć nauki języka obcego, wzbudza zainteresowanie oraz niweluje strach i obawę przed własnymi błędami językowymi.

 

W ramach współpracy ze szkołą partnerską organizujemy również kursy języka niemieckiego dla rodziców dzieci uczestniczących w projekcie. Te zajęcia pozwalają na przełamanie barier językowych i kulturowych.

 

 

 

 

 

 Kalendarium

Środa, 2018-10-17

Imieniny: Antonii, Ignacego

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1650098
  • Do końca roku: 75 dni
  • Do wakacji: 247 dni

Ilosc zapytan : 184