Zarząd SU w roku szkolnym 2022/2023

Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2022/2023

 

Przewodniczący:

Filip Sawicki 6a

Z –ca przewodniczącego:

Dominik Meisner 6a

Skarbnik:

Wojciech Michalczyk 6b

Członek:

Maja Banachowicz 8c

Członek:

Wiktoria Łysiak 8d

Członek:

Tomasz Kret 8 c

Opiekun SU

Paweł Wróblewski