MOJE WYMARZONE WAKACJE !!!

Gazeta Wojewódzka organizuje konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-5 pod tytułem "Moje wymarzone wakacje". Uczniowie mogą namalować, narysować, wykleić swoje wymarzone wakacje. Forma plastyczny jest dowolna liczy się tylko temat.
Przez okres lipca i sierpnia prace dzieci będą publikowane na łamach Gazety Wojewódzkiej oraz portalu zgorzelec.naszemiasto.pl Indywidualnie uczeń, który zwycięży w nagrodę otrzyma tablet. Dodatkowo cała klasa, do której uczęszcza uczeń otrzyma zaproszenie do Naszego Zoo w Goerlitz na wycieczkę.

Praca plastyczna na odwrocie powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, wiek, nazwę szkoły oraz klasy do której uczęszcza.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu.
Termin konkursu upływa 19 czerwca. Prace najlepiej złożyć klasowo w sekretariacie szkoły bądź u wychowawcy klasy. Prace zostaną odebrane osobiście od szkoły przez dziennikarza redakcji Gazety Wojewódzkiej.