Zarząd SU w roku szkolnym 2023/2024

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca SU

1. Wiernicka Hanna 7c

Zastępca przewodniczącej

2. Michalczyk Wojciech 7b

Skarbnik

1. Poniński Mateusz 6c

Sekretarz

1. Myka Maciej 6d

Członkowie

1. Świderski Dorian 8a

2. Jezierska Kamila 8a

3. Wielgus Zuzanna 7c

4. Mołczan Maciej 7b

5. Gołuchowski Michał 7b

6. Babka Alex 6a

7. Lewandowska Zuzanna 6b

8. Samsel Helena 6d

9. Myka Maja 6d

10. Kicmal Kalina 5a

 

                                                                                                          Opiekun SU

                                                                                                         Monika Olczak