Wychowawcy klas

 

Wychowawcy klas pierwszych:

1a- Anna Zioła

1b- Edyta Tymińska

1c- Małgorzata Marek - Konopska

1 d - Janina Rothegel

 

Wychowawcy klas drugich:

 2a- Elżbieta Protasewicz

  2b- Ewelina Gałkowska

2c- Iwona Kaczor

 

 Wychowawcy klas trzecich:

3a- Beata Burdzy

  3b- Grażyna Mackiewicz

3c - Wioletta Zdanowicz

     

Wychowawcy klas czwartych:

4a- Łykus Agnieszka

4b- Radomir Chojnacki


 

Wychowawcy klas piątych:

   5a- Katarzyna Górska

5b- Michał Jaworski

5c- Beata Kowalska

5d - Justyna Szmytka

 

Wychowawcy klas szóstych:

6a- Seweryna Stępień

6b - Magdalena Ponarad

6c - Izabela Chudzik

 

Wychowawcy klas siódmych:

7a - Renata Andrzejewska

 

Wychowawcy klas ósmych:

   8a - Olga Ilnicka

   8b- Małgrzata Andrzejczyk

8c- Marcin Filozof

Bd - Łukasz Kubala