Wychowawcy klas

 

Wychowawcy klas pierwszych:

1a-Beata Burdzy

1b-Agata Staliś

1c-Wioletta Zdanowicz

1d - Natalia Kubala

 

Wychowawcy klas drugich:

 2a- Anna Zioła

  2b- Danuta Konieczna

 

 Wychowawcy klas trzecich:

3a-Małgorzata Marek-Konopska

  3b-Ewelina Gałkowska

  3c-Elżbieta Protasewicz

3d-Grażyna Mackiewicz

    

Wychowawcy klas czwartych:

4a-Agnieszka Gryganiec

4b-Magdalena Ponarad

4c-Izabela Chudzik
 

Wychowawcy klas piątych:

   5a- Renata Andrzejewska

 

Wychowawcy klas szóstych:

6a-Paulina Gierwatowska 

   6b-Małgorzata Andrzejczyk

   6c-Marcin Filizof

       6d-Łukasz Kubala

 

Wychowawcy klas siódmych:

7a-Danuta Śliwińska

 7b-Dorota Kupisz

 7c-Paweł Wroblewski

 

Wychowawcy klas ósmych:

   8b-Małgorzata Sochalec

   8c-Radomir Chojnacki

8d-Alicja Łuka