Strona główna

Dzisiaj na tablicy

AKTUALIZACJA: PŁATNOŚĆ ZA OBIADY  W  KWIETNIU
Wpłaty przyjmowane będą do 25 marca 2024, po tym terminie nie będzie możliwości zgłoszenia dziecka na obiady na miesiąc KWIECIEŃ 2024 roku, a ewentualne przesłane środki zostaną Państwu zwrócone na konto, z którego zostały przelane.
Koszt obiadów za miesiąc KWIECIEŃ  2024 roku  - 90 zł. ( 18 dni x 5 zł za obiad = 90 złotych ). 
Nadpłacone środki, które pozostały po zeszłym roku szkolnym, zostaną rozliczone w przyszłym miesiącu (rodzice uczniów z nadpłatą zostaną o tym poinformowani wiadomością za pośrednictwem Librusa).
Zgłoszenie nieobecności ucznia trwającej minimum 3 dni proszę zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem wiadomości SMS pod numerem telefony 519836801 do godziny 7:45.
Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:
Imię i nazwisko ucznia, klasę oraz czas nieobecności.
Opłat dokonują rodzice jedynie w formie bezgotówkowej tj. drogą elektroniczną na konto:
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jarosława Iwaszkiewicza
ul. Reymonta 16,
59-900 Zgorzelec
nr rachunku: 28 1240 3464 1111 0011 0154 9515
Tytuł wpłaty:

Imię i nazwisko ucznia, klasa, wyżywienie (miesiąc/rok).

 

 

Aktualności