Nasz patron

    Patronem Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi jest Jarosław Iwaszkiewcz. Urodził się w Kalniku pod Kijowem. Pochodził ze środowiska kresowej inteligencji szlacheckiej. Wychowywał się w klimacie kultury polskiej. W Kijowie studiował prawo oraz uczył się muzyki. Po przyjeździe do Warszawy pracował jako dziennikarz, a także zajmował różne stanowiska państwowe. Dużo podróżował po Europie. Okupację spędził w Stawisku pod Warszawą. Po wojnie był redaktorem gazet. Pisarz te to laureat licznych nagród. Zmarł w Warszwie przeżywszy 86 lat. W roku 1985, z inicjatywy samorządu uczniowskiego, klasy zgłaszały swoich kandydatów. Spośród czterech kandydatów młodzież w plebiscycie wybrała pisarza - Jarosława Iwaszkiewcza.